Hiển thị một kết quả duy nhất

12990000=======12990000
TRẢ GÓP 0%
LSPX-S2
12.990.000 
-44%
13990000==== 7800000===13.990.000| 7.800.000|
TRẢ GÓP 0%
LSPX-S1
13.990.000  7.800.000