Hiển thị một kết quả duy nhất

MỚI
14490000=======14490000
TRẢ GÓP 0%
MỚI
7490000=======7490000
TRẢ GÓP 0%
-54%
12990000==== 5990000===12.990.000| 5.990.000|
TRẢ GÓP 0%
LSPX-S2
12.990.000  5.990.000 
-44%
13990000==== 7800000===13.990.000| 7.800.000|
TRẢ GÓP 0%
LSPX-S1
13.990.000  7.800.000