Hiển thị một kết quả duy nhất

-10%
6990000==== 6290000===6.990.000| 6.290.000|
TRẢ GÓP 0%
SRS-NS7
6.990.000  6.290.000 
-9%
3490000==== 3190000===3.490.000| 3.190.000|
TRẢ GÓP 0%
SRS-NB10
3.490.000  3.190.000