Hiển thị một kết quả duy nhất

4990000=======4990000
TRẢ GÓP 0%
SRS-XB43
4.990.000 
-11%
3690000==== 3300000===3.690.000| 3.300.000|
TRẢ GÓP 0%
SRS-XB33
3.690.000  3.300.000 
SRS-XB23
2.490.000 
-28%
SRS-XB32
3.590.000  2.590.000 
SRS-XB22
2.390.000 
SRS-XB12
1.290.000 
SRS-XB01
799.000 
4490000=======3141000
TRẢ GÓP 0%
SRS-XB41
4.490.000