Hiển thị một kết quả duy nhất

9990000=======9990000
TRẢ GÓP 0%
SRS-XB13
1.290.000 
-7%
4990000==== 4640000===4.990.000| 4.640.000|
TRẢ GÓP 0%
SRS-XB43
4.990.000  4.640.000 
-7%
3690000==== 3430000===3.690.000| 3.430.000|
TRẢ GÓP 0%
SRS-XB33
3.690.000  3.430.000 
-7%
SRS-XB23
2.490.000  2.315.000 
12990000=======12990000
TRẢ GÓP 0%
LSPX-S2
12.990.000 
SRS-XB01
799.000