Hiển thị một kết quả duy nhất

14990000=======14990000
TRẢ GÓP 0%
10990000=======10990000
TRẢ GÓP 0%
HDR-AS300R
10.990.000 
8490000=======8490000
TRẢ GÓP 0%
5990000=======5990000
TRẢ GÓP 0%