Hiển thị một kết quả duy nhất

9990000=======9990000
TRẢ GÓP 0%
-9%
5490000==== 4990000===5.490.000| 4.990.000|
TRẢ GÓP 0%
CEA-G80T
5.490.000  4.990.000 
3290000=======3290000
TRẢ GÓP 0%
SF-G64T/T1
3.290.000