Alpha Shop Huỳnh Thúc Kháng

Địa chỉ: 18 Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Mở Cửa: 9:00 – 20:00 (CN: 9:00 – 19:00)