Sony Center Crescent Mall

Địa chỉ: 3F-25A, Tầng 3, Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Tp.HCM

Mở Cửa: 10:00 – 22:00