Sony Center Landmark81

Địa Chỉ: B1-K8 LandMark81, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Tp.HCM

Mở Cửa: 09:30 – 22:00

Hotline:  0982 407 298 – 0888 872 0679