Thoả Thuận Người Dùng

Thỏa thuận sử dụng Sonytantan.com

 1. Quy định chung
 2. Quy định về đăng ký, đăng nhập.
 3. Quyền và trách nhiệm
 4. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.
 5. Chính sách bảo vệ riêng tư
 6. Chính sách quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác.
 7. Giải quyết khiếu nại tố cáo, bồi thường.
 8. Thông tin bổ sung

QUY ĐNH CHUNG

Điu 1: Gii thích t ng:

 1. Tài khoản Sonytantan.com: Là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của Sonytantan.com.
 2. Chủ tài khoản: Là người sở hữu hợp pháp tài khoản Sonytantan.com.
 3. Giấy tờ tùy thân: Giấy tờ tùy thân theo quy định trong Quy chế này là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe.
 4. Mã số tài khoản: Đây là mã số tương ứng với mỗi tên đăng nhập cho tài khoản. Mã số này dùng để giúp bạn đảm bảo không bị lộ tên đăng nhập khi thực hiện các giao dịch mua trên Sonytantan.com.
 5. OTP: One Time Password – là mật khẩu dùng một lần. OTP Mobile là ứng dụng tạo mật khẩu dùng một lần do Sonytantan.com phát triển nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra khi đăng nhập tài khoản Sonytantan.com.
 6. Tài khoản liên kết: Là việc dùng tài khoản của Yahoo, Google và Facebook để đăng nhập vào tài khoản Sonytantan.com.

Điu 2: Nguyên tđăng ký tài khon Sonytantan.com.

 1. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản Sonytantan.com, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản Sonytantan.com.
 2. Ngoài việc tuân thủ Quy chế sử dụng Sonytantan.com này, bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của Sonytantan.com khi sử dụng sản phẩm của Sonytantan.com được đăng tải công khai trên website sản phẩm của Sonytantan.com.
 3. Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
 4. Khi sử dụng sản phẩm của Sonytantan.com, bạn phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó.

Điu 3: Các hành vi cm.

 1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
 2. a) Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 3. b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 4. c) Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị.
 5. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 6. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 7. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 8. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.
 9. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 10. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 11. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 12. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của Sonytantan.com.
 13. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
 14. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
 15. Không chấp nhận việc mua bán tài khoản Sonytantan.com bằng tiền thật hoặc hiện kim.
 16. Khi giao tiếp với người chơi khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người chơi khác.
 17. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
 18. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của Sonytantan.com hoặc Sonytantan.com dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 19. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới bạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của Sonytantan.com mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Sonytantan.com.
 20. Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 21. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm của Sonytantan.com dưới mọi hình thức

QUY ĐNH V ĐĂNG KÝĐĂNG NHP

Điu 4: Đăng ký:

 1. Trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Quy chế sử dụng Sonytantan.com.
 2. Khi đăng ký tài khoản, bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản, Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn có thể đăng ký tài khoản liên kết để sử dụng việc đăng nhập tài khoản Sonytantan.com.
 3. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng, Sonytantan.com căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Sonytantan.com chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản 2 điều này. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác thông tin quy định tại khoản 2 điều này, bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Sonytantan.com trong quá trình sử dụng và Sonytantan.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

Điu 5: S dng tài khon, mt khu.

 1. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mã số tài khoản. Với tài khoản này, người sử dụng có thể truy cập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của Sonytantan.com.
 2. Đối với một tài khoản, chủ tài khoản sẽ có một mật khẩu cấp 1 và mật khẩu cấp 2. Mật khẩu cấp 2 dùng để lấy lại được mật khẩu cấp một khi cần.
 3. Chủ tài khoản có trách nhiệm phải tự bảo quản mật khẩu cấp 1 và mật khẩu cấp 2 của mình, nếu mật khẩu cấp 1 hoặc mật khẩu cấp 2 bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Sonytantan.com sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 4. Sonytantan.com có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của Sonytantan.com sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.
 5. Sonytantan.com có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của Sonytantan.com trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.

Điu 6: Đăng nhp.

 1. Bạn sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được Sonytantan.com cung cấp để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của Sonytantan.com.
 2. Ngoài việc dùng tài khoản Sonytantan.com để đăng nhập, bạn có thể dụng số điện thoại, Email, hoặc tài khoản liên kết để đăng nhập vào Sonytantan.com. Khi sử dụng tính năng tiện ích này, bạn đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn sảy ra.
 3. Để đăng nhập Sonytantan.com từ tài khoản liên kết, bạn phải thực hiện các bước đăng ký liên kết tài khoản và chấp nhận thỏa thuận sử dụng tích năng này với . Bạn khẳng định đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận những tiện ích cũng như rủi ro khi sử dụng tính năng đăng nhập này.

 

QUYN VÀ TRÁCH NHIM

Điu 7: Quyn ca ch tài khon.

 1. Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu cấp 1; Mật khầu cấp 2; Giấy tờ tùy thân; Email đã đăng ký; Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và Số điện thoại bảo vệ tài khoản.
 2. Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; sử dụng bàn phím ảo; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; bổ sung, thay đổi số điện thoại nạp Sonytantan.comXu bằng Số điện thoại bảo vệ tài khoản; đăng ký Số điện thoại bảo vệ tài khoản; khóa tài khoản; sử dụng ứng dụng OTP khi đăng nhập tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.
 3. Bạn được quyền tặng cho Tài khoản Sonytantan.com cho người khác. Quyền được tặng cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định Quy chế sử dụng Sonytantan.com này. Việc tặng cho tài khoản Sonytantan.com phải tuân thủ theo quy trình được đăng tải công khai trên trang hỗ trợhttps://hotro.Ruou68.com.
 4. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điu 8: Trách nhim ca ch tài khon

 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ Sonytantan.com, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn được quy định trên website https://hotro.Ruou68.com/. Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.
 2. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Sonytantan.com sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Sonytantan.com sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
 3. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho Sonytantan.com về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 4. Sonytantan.com quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem sản phẩm, nội dung nào của Sonytantan.com thích hợp cho con của bạn. Tương tự, nếu bạn là trẻ em thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn xem sản phẩm, nội dung mà bạn sử dụng có phù hợp với bạn không.
 5. Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
 6. Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng mạng xã hội trực tuyến của Sonytantan.com.
 7. Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Sonytantan.com sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của Sonytantan.com và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 8. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điu 9: Quyn ca Sonytantan.com

 1. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng Sonytantan.com này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Sonytantan.com được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.
 2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Sonytantan.com, Sonytantan.com có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của Sonytantan.com cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, Sonytantan.com có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 4. Sonytantan.com có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định tại khoản khoản 2 điều 4 và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại khoản 2 điều 8 quy chế này.

Điu 10: Trách nhim ca Sonytantan.com.

 1. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Sonytantan.com.
 2. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của Sonytantan.com, tuy nhiên Sonytantan.com chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, Sonytantan.com không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

 

GII HN TRÁCH NHIM VÀ T CHĐM BO

Điu 11:

 1. Sonytantan.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi bạn đăng ký, đăng nhập tài khoản Sonytantan.com.
 2. Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của Sonytantan.com liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ 3.

Điu 12:

Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Sonytantan.com cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Sonytantan.com sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

Điu 13:

 1. Thẻ Sonytantan.com đã mua, Sonytantan.comXu đã nạp không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.
 2. Sonytantan.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của Sonytantan.com. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

CHÍNH SÁCH BO V RIÊNG TƯ

Điu 14:

Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một địa chỉ Email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Tuy nhiên Sonytantan.com chỉ tiếp nhận và hỗ trơ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại quy chế thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm của Sonytantan.com.

Điu 15:

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ 3 trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

 1. Chúng tôi được bạn chấp thuận.
 2. Dịch vụ do website của Sonytantan.com cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
 3. Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;
 4. Trong trường hợp bạn sử dụng website liên kết trên website của chúng tôi để truy cập, đề nghị bạn đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

Điu 16:

Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

Điu 17:

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

Điu 18:

 1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo từ Sonytantan.com liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.
 2. Chúng tôi có thể dùng thông tin tài khoản của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.

CHÍNH SÁCH QUYN S HU TRÍ TU VÀ CÁC QUYN KHÁC

Điu 19:

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm của Sonytantan.com đều thuộc về Sonytantan.com hoặc được cấp phép hợp pháp cho Sonytantan.com sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Sonytantan.com, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm của Sonytantan.com.

Điu 20:

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Điu 21:

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của Sonytantan.com. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Điu 22:

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm Sonytantan.com một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn.

GII QUYT KHIU NI, T CÁO, BI THƯỜNG

Điu 23:

Bạn đồng ý và tuân thủ rằng, khi bạn đăng ký tạo tài khoản và được Sonytantan.com cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm của Sonytantan.com, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điu 24:

Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Quy chế sử dụng Sonytantan.com này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Sonytantan.com phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm.

Điu 25:

Sonytantan.com chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Điu 26:

Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Sonytantan.com, Sonytantan.com sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, Sonytantan.com sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của Sonytantan.com là quyết định cuối cùng.

Điu 27:

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Sonytantan.com khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của Sonytantan.com.

THÔNG TIN B SUNG

Điu 28:

Các điều khoản quy định tại Quy chế sử dụng Sonytantan.com 2018 và thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Sonytantan.com được quy định trên website từng sản phẩm, có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Sonytantan.com sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

Điu 29:

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Điu 30:

Quy chế sử dụng Sonytantan.com có giá trị từ ngày 10  tháng 7 năm 2018.